YARIŞMACI SORU VE CEVAPLARI

 • GENEL AÇIKLAMALAR

 

 • Yarışmanın temel amacı,
  • Yöresel mimari geleneğin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, bu konuda kurumsal ve bireysel düzeyde bir duyarlılık oluşturmaktır.
  • Bu çerçevede Ordu İlinin 19 ilçesi özelinde, bölgenin geleneksel kültürünü, özgün mimari karakterini, yerleşim dokusunu ve mimari değerlerini günümüz şartları bağlamında yeniden yorumlayarak, tekil yapıdan ziyade yerleşim düzeyinde ele almak, bütüncül tasarım önerileri geliştirmektir.
  • Bu çerçevede, rehber niteliğinde olabilecek örnek yerleşim ve mimari projelerin elde edilmesi hedeflenmektedir.
 • Bu amaç doğrultusunda yarışmacılardan bölgenin geleneksel yerleşim karakteri (sokak, meydan, avlu, komşuluk ilişkisi, ulaşım ağı vb.) sürdürülebilirlik, kimlik, ekoloji, topoğrafya, insan odaklı yaşam ve mekan pratiği, modern yaşam gereksinimleri, sosyal bütünleşme, mimari gelenek, kentsel estetik, siluet, peyzaj vb. kavramları merkezine alan örnek bir “mahalle” önerisi getirmeleri de beklenmektedir.
 • Yarışma alanı, kendilerine özgü yerel karakter sergileyen Ordu ilinin 19 ilçesidir. Yarışmacılardan, bu ilçelerden birini seçerek ilçenin iklim, coğrafya, topoğrafya, geleneksel yaşam, yerleşim ve mimari karakterlerini analiz etmeleri, yukarıda sözü edilen temel kavramları dikkate alarak yorumlamaları ve önerdikleri yerleşim ve mimari mekân üretim senaryolarını diyagramlar, teknik çizimler ve animasyonlarla ortaya koymaları beklenmektedir.
 • Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması Yarışmacı Soruları ve Cevapları

 

Gelen sorular aşağıdaki konu başlıklarında toplanmıştır:

 1. EK DÖKÜMAN TEMİNİYLE İLGİLİ SORULAR
 2. YARIŞMA KONUSUNUN İÇERİĞİ , TASARIM VE ARAZİYLE İLGİLİ SORULAR
 3. PROJE TESLİMİ İLE İLGİLİ SORULAR
 4. KATILIMCI ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ VE DİĞER SORULAR
 1. EK DÖKÜMAN TEMİNİYLE İLGİLİ SORULAR:

SORU-1: Projeyle ilgili döküman,belge vs bilgilerine nereden ulaşabilirim? Bu konuda sitenizde bilgi bulamadım.

CEVAP-1:Yarışmacılar Ordu İline ait, kültür varlıklarını Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Envanterini www.yarisanordu.com adresinden pdf olarak inceleyebilirler.

SORU-2: yarisanordu.com adresinde yarışmanın şartnamesi bulunmakta fakat ekleri bulunmamaktadır. Proje alanları, büyüklükleri ile ilgili görseller ve autocad çizimleri gibi eklere nereden ulaşabiliriz?

CEVAP-2:Şartnamenin ‘‘2.YARIŞMANIN AMACI’’ , ‘‘3.YARIŞMANIN KONUSU’’ bölümlerinde (Bknz. Şartname madde:2 ve 3)  ve şartnamenin 5.YARIŞMAYA YÖNELİK GENEL AÇIKLAMALAR  (Bknz. Şartname madde:5/4) belirtildiği gibi, katılımcılar hangi ilçe veya ilçelerden yarışmaya katılacaklar ise, katılmayı düşündükleri ilçe veya ilçelerin coğrafi durumuna göre kendileri seçip, kurgusunu kendileri yapacaktır. Yarışmacılar katılmayı düşündükleri ilçe veya ilçeler hakkında bilgiye ilgili belediyenin internet web sayfasından ulaşabilirler. Ayrıca bknz. A maddesi cevap-1

SORU-3: Yarışma alanları ile alakalı çizim, fotoğraf, uydu görüntüsü ya da dron fotoğrafı var mıdır? Varsa bunlara nasıl ulaşabiliriz?

CEVAP-3: Bknz. A maddesi cevap-2

SORU-4: İnternet sitenizden şartnameyi indirdim; fakat alanlarla ilgili haritalar veya diğer vektörel çizim bilgilerine ulaşamadım, bu bilgileri nasıl temin edebiliriz, ya da 250 TL olan katılım bedelini ödedikten sonra mı bu bilgiler yarışmacılara verilecek ?

CEVAP-4: Bknz. A maddesi cevap-2

SORU-5: Başlıktaki proje yarışması için belirlenen bölgelere ait verileri nereden ve nasıl temin edebileceğiz? Bununla ilgili ne şartnamede ne de internet sitenizde bir bilgi yok. Gerekli eklemeleri ve bilgilendirmeleri yapmanızı rica ederim.

CEVAP-5: Bknz. A maddesi cevap-2

SORU-6: Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması şartname bedeli dekontu ve şartname kabul belgeleri ektedir.İlgili şartname ekleri temini hakkında bilgi verebilirseniz çok sevinirim.

CEVAP-6: Bknz. A maddesi cevap-2

SORU-7: Yarışmada yer alan ordu ilinin 19 ilçesi için uygulaması planlanan alanların sayısal verileri, haritaları ve taks / kaks /emsal bilgilerini ve kaç konut planlanacağına yönelik fikirlerimizin ve projemizin üretimi için gerekli olan bilgilerin nasıl ve ne zaman elde edebiliriz?

CEVAP-7: Bknz. A maddesi cevap-2

SORU-8: Ekte istenilen belgeler yer almaktadır. Buna istinaden şartnamenin tarafıma gönderilmesini rica ederim.

CEVAP-8: Yarışmacılar yarisanordu.com adresinden şartnameye ulaşabilirler.

SORU-9: Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması için şartname bedelini ve katılım tutanağını ekte iletiyoruz, şartname belgelerini göndermenizi rica ederiz.

CEVAP-9: Bknz. A maddesi cevap-8

SORU-10: Yarışmada konu olan ilçelerle ilgili belgeler (halihazır dwg, coğrafi veriler, kültürel veriler gibi…) verilecek mi?

CEVAP-10: Bknz. A maddesi cevap-2

SORU-11: Yarışma ekleri içinde arazi yerleri ve dwg leri hakkında bilgi göremiyorum. Daha sonra ek dosya yüklemeleri olacak mı?

CEVAP-11: Bknz. A maddesi cevap- 2

SORU-12: “Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması” Şartnamesi’ni elde edebilmek için Şartname ve eklerinin bedeli olan 250 TL yatırılmış olup dekontu, yarışma katılım tutanağı ile birlikte eklerde sunulmuştur.

CEVAP-12: Bknz. A maddesi cevap-8

SORU-13: “Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması” Şartnamesini alabilmek için vakıfbank’a belirttiğiniz hesaba ödeme yaptık. Ancak şartnameyi alabilmek için belediyenin ana sayfasına yönlendiriliyor. Herhangi bir bilgi ve bağlantı bulamadık. Ödeme yapıldı. Şartnameyi nasıl alabileceğimiz konusunda yardımcı olabilir misiniz?

CEVAP-13: Bknz. A maddesi cevap-8

SORU-14: Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması’na başvuru için istenen belgeleri ekte bulabilirsiniz. Yarışma şartname ve eklerini göndermenizi rica eder, iyi çalışmalar dilerim.

CEVAP-14: Bknz. A maddesi cevap-2 ve cevap- 8

 

SORU-15: Merhabalar, yarışmaya dair belgelere nasıl ulaşabilirim?

CEVAP-15: Bknz. A maddesi cevap-2

SORU-16: 19 ilçe için de herhangi bir halihazır dwg paylaşılmamış. Arazi eğimini görme ve gerçekçi bir yaklaşım yapabilmek adına her bir ilçe için arazi kotlarının da içerdiği bir dwg altlık paylaşılmayacak mı? Vaziyet planını neye göre konumlandıracağız? Her bir ilçe için uygulama yapılması plananlanan bölgenin ufak da olsa sınırlandırılmış, yol gösterici bir planına ihtiyaç var. Bunu gelişigüzel kendimiz mi temin edeceğiz?

CEVAP-16: Bknz. A maddesi cevap-2

SORU-17: Ordu iline ait halihazır haritaları nasıl edinebiliriz?

CEVAP-17: Bknz. A maddesi cevap-2

SORU-18: Yarışma şartname bedeli yatırıldıktan sonra farklı belge döküman teslim edilecek midir?

CEVAP-18: Bknz. A maddesi cevap- 2

SORU-19: Yarışmaya katılmayı çok istiyorum fakat güncel  olarak yaşam koşullarımızın hergün değiştiği bu ortamda ;yarışmaya katılmaya, ait dökümanları inceledikten sonra karar vermek istiyorum. Hazırlanan ön şartnamede, yarışmanın ölçeğini anlayamadım. Şartnameyi gönderebilirseniz çok sevinirim. Böylelikle daha sağlıklı karar vererek, belirtilen ücreti bankaya gönderip, dekontumu size ileteceğim.Evde küçük bebeğimle ilgilenip, hem de pandemi ortamında küçük bir grupla yarışmaya hazırlanmayı düşünüyorum. Anlayışınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum.

CEVAP-19: Bknz. A maddesi cevap-2

SORU-20: Arazi seçimi yapıldıktan sonra üzerinde çalışabilmek ve daha başarılı sonuçlar elde edebilmek için belirtilen arazinin topografik bilgilerinin yer aldığı haritayı belediyeden temin etmemiz mümkün mü?

CEVAP-20: Bknz. A maddesi cevap-2

SORU-21: Yarışma için bize belirli bir alan ve o alana ait belgeleri verecek misiniz yoksa seçtiğimiz ilçe içinde bir alanı biz mi belirleyeceğiz? (4.YARIŞMA ALANLARI)

CEVAP-21: Bknz. A maddesi cevap-2

 1. YARIŞMA KONUSUNUN İÇERİĞİ,TASARIM VE ARAZİYLE İLGİLİ SORULAR:

 

SORU-1: a. Tasarlanacak konutlar bir sosyal konut projesi mi yoksa arazi içinde konumlanmış müstakil evler olarak mı düşünülecek?

CEVAP-1/a: Yarışmanın temel amacı,

 • Yöresel mimari geleneğin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, bu konuda kurumsal ve bireysel düzeyde bir duyarlılık oluşturmaktır.
 • Bu çerçevede Ordu İlinin 19 ilçesi özelinde, bölgenin geleneksel kültürünü, özgün mimari karakterini, yerleşim dokusunu ve mimari değerlerini günümüz şartları bağlamında yeniden yorumlayarak, tekil yapıdan ziyade yerleşim düzeyinde ele almak, bütüncül tasarım önerileri geliştirmektir.
 • Bu çerçevede, rehber niteliğinde olabilecek örnek yerleşim ve mimari projelerin elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda yarışmacılardan bölgenin geleneksel yerleşim karakteri (sokak, meydan, avlu, komşuluk ilişkisi, ulaşım ağı vb.) sürdürülebilirlik, kimlik, ekoloji, topoğrafya, insan odaklı yaşam ve mekan pratiği, modern yaşam gereksinimleri, sosyal bütünleşme, mimari gelenek, kentsel estetik, siluet, peyzaj vb. kavramları merkezine alan örnek bir “mahalle” önerisi getirmeleri de beklenmektedir.
 1. Tasarlanması beklenen belirli bir alan sınırı var mı?

CEVAP-1/b : Yarışma alanı, kendilerine özgü yerel karakter sergileyen Ordu ilinin 19 ilçesidir. Yarışmacılardan, bu ilçelerden birini seçerek ilçenin iklim, coğrafya, topoğrafya, geleneksel yaşam, yerleşim ve mimari karakterlerini analiz etmeleri, yukarıda sözü edilen temel kavramları dikkate alarak yorumlamaları ve önerdikleri yerleşim ve mimari mekân üretim senaryolarını diyagramlar, teknik çizimler ve animasyonlarla ortaya koymaları beklenmektedir.

Ayrıca şartnamenin ‘‘2.YARIŞMANIN AMACI’’ , ‘‘3.YARIŞMANIN KONUSU’’ bölümlerinde (Bknz. Şartname madde:2 ve 3)  ve şartnamenin 5.YARIŞMAYA YÖNELİK GENEL AÇIKLAMALAR  (Bknz. Şartname madde:5/4) belirtildiği gibi, katılımcılar hangi ilçe veya ilçelerden yarışmaya katılacaklar ise, katılmayı düşündükleri ilçe veya ilçelerin coğrafi durumuna göre kendileri arazi seçip, kurgusunu kendileri yapacaktır.

 1. Tasarlanan konutların yerleşeceği bölge belli mi yoksa kendimiz mi belirleyeceğiz?

CEVAP-1/c : Bknz. B maddesi cevap-1/b

SORU-2: Yarışma alanımızda eğim oranını biz mi belirliyoruz?

CEVAP-2: Bknz. B maddesi cevap-1/b

SORU-3: a.Şartnamenin 5 maddesinin 2.bölümünde ”Hazırlanacak olan projeler tek katlı, iki katlı ve üç katlı olacaktır.” ibaresiyle projelerin üç tipi de içereceği toplu bir yerleşimi mi kastetmektedir? Yoksa kat adedi tasarımcıya mı bırakılmıştır?

CEVAP-3/a : Yarışmacılardan önerdikleri mimari doku içerisinde 100m² ile 150m² taban oturumlu tek katlı, iki katlı ve üç katlı konut birimleri tasarlamaları beklenmektedir.

   b.Şartnamenin 4. maddesinde ” Ekipler çalışma alanlarını kendileri belirleyeceklerdir.” ibaresiyle, çalışma yapılacak alanın tasarımcılar tarafından belirleneceği mi anlaşılmalıdır? Tasarımcı belirleyecek ise konum, eğim, alan gibi etkenler nasıl belirlenmelidir?

CEVAP-3/b: Bknz. B maddesi cevap-1/b

 1. Şartnamenin 9.1 maddesinde ”Yapılacak tasarımlarda taban alanı en az 100m2 en fazla 150m2 ebatında olacaktır.” denilmektedir. Toplam yapı alanı sınırlaması var mıdır?

CEVAP-3/c: Bknz. B maddesi cevap-3/a

d.İhtiyaç programı var mıdır?

CEVAP-3/d: Bknz. B maddesi cevap-1/a

    e.Proje tasarımı yapılırken kullanıcı kitlenin ekonomik durumu göz önüne alındığında, farklı tasarım fikirleri gelişebilir. Dereceye giren tasarımların uygulaması belediye tarafından mı yapılacaktır? Yoksa vatandaşın kullanacağı hazır projeler olarak mı değerlendirilecektir?

CEVAP-3/e: Projelerinin uygulanmasına Belediye karar verecektir.

SORU-4: Konutların tek katlı, iki katlı ve üç katlı olacağı belirtilmiş. Bu madde üç farklı opsiyonla çalışılacağını mı, üçünden birini seçip hepsinin aynı kat sayısında yapılacağını mı kastediyor?

CEVAP-4: Bknz. B maddesi cevap-3/a

SORU-5: a. Tasarlanılacak mahallenin boyutlarında herhangi bir kısıtlama veya önerilen büyüklük var mıdır yoksa tamamen tasarımcıya mı bırakılmıştır ?

CEVAP-5/a: Tasarımcıya bırakılmıştır.

 1. Tasarlanılacak konut müstakil konutlardan oluşmak zorunda mıdır yoksa ikiz villa, 2 veya 3 Katlı Konut Apartmanı gibi çeşitli yapılardan da oluşabilir mi ?

CEVAP-5/b: Bknz.B maddesi cevap-3/a

 1. Taban alanı kısıtlaması müstakil konutlar için mi geçerlidir yoksa oluşabilecek tüm yapılar için geçerli midir ? Örneğin taban alanı 100m2 + 100m2’den oluşan toplamında 200m2 olan bitişik nizam ikiz villa tasarlanılabilir mi ?

CEVAP-5/c: Bknz.B maddesi cevap-3/a

 1. Tasarlanılacak Mahalle içerisinde konut hariç yapılar eklenebilir mi ? Örneğin Ticari , Pazar Alanı vs.

CEVAP-5/d: Eklenebilir, tasarımcıya bırakılmıştır.

e.Bu yarışma kapsamında inşaat mühendisinden beklentiler nelerdir, değerlendirmeler neye göre yapılacaktır ? Statik çözümlemeler, Statik Rapor, Statik Proje gibi beklentiler var mıdır ?

CEVAP-5/d: Mimari projeler için ayrıca statik proje istenmeyecektir. (Ancak taşıyıcı sistem kurgusu güncel Deprem Yönetmeliğine uygun olarak raporda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.)

 

SORU-6: a.Tek katlı, iki katlı ve üç katlı olmak üzere 3 konut tipinden hepsinin tasarlanarak projede yer alması mı gerekiyor? Veya herhangi biri üzerinden yola çıkılarak tasarım yapılabilir mi?

CEVAP-6/c: Bknz.B maddesi cevap-3/a

b.Tasarlanacak olan tek katlı, iki katlı ve üç katlı konutların her biri bir ailenin veya bir kişinin kullanımına uygun olarak mı tasarlanacak yoksa iki veya üç katlı konutlarda her katta farklı aile veya kişinin kullanımına uygun olarak (2-3 haneli) mı tasarlanacak?

CEVAP-6/b: Tasarımcıya bırakılmıştır.

c.Bodrum kat yapılması halinde bodrum da, ayrı bir kat olarak sayılacak mı?

CEVAP-6/c: Şartnamenin 5.maddesi 2. bendinde belirtilen katlar, iskan edilebilir katlar olarak ifade edilmiştir. Bodrum kat olup olmayacağı konusu tasarımcıya bırakılmıştır.

d.Şartnamede arsa seçimiyle ilgili herhangi bir kısıtlama yer almıyor. Bu durumda arsa seçimi yapılırken o arsanın imara açık olup olmaması, üzerinde yapı bulunup bulunmaması veya parsel sınırları dikkate alınmak zorunda mıdır?

CEVAP-6/d: Bknz. A maddesi cevap-2

SORU-7: a.seçilen mahallede bulunan kamusal (cami okul otel vs.) binalarda değişiklik , yer değişikliği veya tamamen kaldırma gibi müdahalelerde bulunabilir miyiz?

CEVAP-7/a: Bknz. A maddesi cevap-2

b.Tasarlanacak alanda mevcut yollar dışında yeni yol düzenlemeleri yapılabilir mi?

CEVAP-7/b: Tasarımcıya bırakılmıştır.

c.Tasarım alanında ticari akslar oluşturabilir miyiz?

CEVAP-7/c: Bknz. B maddesi cevap-5/d

d.Tasarımda konut harici kentsel tasarıma müdahale edebilir miyiz?

CEVAP-7/d: Bknz. B maddesi cevap-7/b

e.Tasarım alanındaki korumaya alınmış binalara müdahalede bulunulabilir mi (atıl durumda olanlara)?

CEVAP-7/e: Bknz. A maddesi cevap-2

SORU-8: a. Peyzaj düzenlemeleri, serender gibi elemanlar belirlediğiniz maksimum taban alanına dahil mi? (9.1)

CEVAP-8/a: Hayır.

b.Şartnamede “hazırlanacak projeler tek katlı, iki katlı ve üç katlı olacaktır.” ifadesi yer alıyor. Burada belirtilmek istenen 3 adet konut tasarımı yapılacak olması mı yoksa yapılacak tasarımın maksimum 3 katlı olması mıdır? Bodrum katı dahil midir? (5.GENEL AÇIKLAMALAR 2. Madde)

CEVAP-8/b: Bknz. B maddesi cevap-3/a

c.Şartnamede “mahalle kültürü” çok vurgulanıyor. Projeye bir mahalle tasarımı dahil etmemiz gerekiyor mu? (5.GENEL AÇIKLAMALAR 5. Madde)

CEVAP-8/c: Bknz. B maddesi cevap-1/a

SORU-9: a.Seçilecek arazi sınırı (merkez-kırsal-yüz ölçümü) ile ilgili bir kısıtlama var mıdır? Seçilecek arazi ile ilgili sayısal verilere nasıl ulaşılabilir?

CEVAP-9/a: Bknz. A maddesi cevap-2

b.Konut tasarımında daire tipleri arasında (1+1,2+1,3+1 v.b.) yüzdesel bir dağılım istenmekte midir? (Örn. %20 (1+1), %30 (2+1), %50 (3+1))

CEVAP-9/b: Bknz. B maddesi cevap-1/a ve C maddesi cevap-3

SORU-10: a.Duyuruda yarışma alanları bölümünde belirtilen 19 ilçeden, katılımcıların serbest olarak seçebileceği proje alanının; ‘’ilçe merkezlerine yakın bir konumda veya ilçe merkezi ile iç içe bulunan mahallelerden seçilmesi mi gerekmektedir? Yoksa ilçe merkezine uzak olan köylerde bulunan mahalleler de proje alanı olarak seçilebilir mi? ‘’. Örneğin; Mesudiye ilçesindeki Yeşilce Mahallesi ilçe merkezine uzak bir konumdadır.

CEVAP-10/a: Tasarımcıya bırakılmıştır.

      b.Katılımcıların belirleyeceği yarışma/proje alanları yapılı bir çevre üzerinde seçilebilir mi ayrıca seçilen alandaki mevcut yapılar (tescilli yapılar hariç)  yıkılabilir mi? Örneğin; belirlenen bir alanda bulunan bazı mevcut yapıların yıkılıp (tescilli yapılar hariç) , yerine tasarlanan binaların yerleştirilmesi ile alanda yeni bir mahalle kurgusu oluşturulması gibi?

CEVAP-10/b: Tasarımcıya bırakılmıştır.

c.Yarışma duyurusunda tek katlı, iki katlı ve üç katlı olarak belirtilen yapılar geleneksel anlamda yorumlanıp sadece bir ailenin ya da kişinin kullanımına göre mi düşünülecektir? Örneğin üç katlı bir binada farklı kişilerin kullanımına sunulan daireler olarak düşünülmesi mi istenmektedir?

CEVAP-10/c: Tasarımcıya bırakılmıştır.

 1. PROJE TESLİMİ İLE İLGİLİ SORULAR:

 

SORU-1: a.Proje tesliminde pafta sayısında sınırlama var mıdır?

CEVAP-1/a : Vardır.Yarışmacılar en fazla 3 adet düşey planlanmış baskılı A1 pafta kullanabileceklerdir.

b.Animasyonda müzik ve profesyonel seslendirme yapmak serbest midir? Animasyonda flash bellek ile mi teslim edilecektir?

CEVAP-1/b:Yarışmacılar en fazla 3 dakikalık animasyon (müziksiz ve seslendirme olmadan) hazırlayabileceklerdir. Ayrıca proje paftalarını ve raporlarını kâğıt baskı ve 300 dpi çözünürlükte PDF formatında flash bellek ile teslim edeceklerdir. (Projelerin taşınabilir bellek kopyası kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

 

SORU-2: Pafta Sayısında bir kısıtlama yok mudur ?

 

CEVAP-2: Bknz. C maddesi cevap-1/a

 

SORU-3: Teslimi A3 paftalar halinde istemişsiniz ve vaziyet planını 1/200 ölçeğinde istemişisiniz yalnız bu ebatlarda çok küçük bir alan içinde çalışmam gerekmekte buna çözüm olarak bir paftaların yan yana ve üst üste konulmasıyla çalışma alanımı göstereceğim bir sunum şekli düşünebilir miyim?ya da  küçük bir çalışma alanında mı seçmeliyim?

CEVAP-3: Yarışmacılar tasarım yaklaşım ve önerilerini kavramsal düzeyde fikir çalışmaları olarak, serbest ve yaratıcı anlatım teknikleri ile,

 • 3 adet düşey planlanmış baskılı A1 pafta,
 • Mimari açıklama raporu,
 • 1/200 ve 1/500 ölçekli vaziyet planları, kentsel estetik ve peyzaj, sosyal bütünleşme ve çevre silüeti tanımlı,
 • Çözümü anlatan 1/50 ölçekli tefrişli kat planları, planlar, kesitler, görünüşler,
 • 3 boyutlu görseller,
 • 3 dakikalık animasyon (müziksiz ve seslendirme olmadan),
 • 1/20, 1/10 ve 1/5 ölçekli sistem ve nokta detayları,
 • 1/1000 ve 1/2000 ölçekli konsept şema (Yöresel mahalle kültürüne uygun ve yeni şehircilik yaklaşımları ile desteklenmiş [ekolojik kent, akıllı kent vb.]; komşuluk, güvenlik, günlük yaşam pratiği, çeşitlilik ve birliktelik değerlerini öne çıkaran ilkesel tasarım şeması) istenmektedir.

SORU-4: Kimlik zarfının içine konulması istenen belgeler arasında “Üyesi oldukları meslek odası ve sicil numarasını içeren imzalı belge” yer alıyor. Bu belgeden kasıt odadan alınacak olan üye tanıtım belgesi midir?

CEVAP-4 : Oda Kayıt Belgesi

SORU-5:.a.Sunumda tüm çizimler A3 kağıt ebatına olmak zorunda mı?

CEVAP-5/a : Bknz. C maddesi cevap-3

b.Vaziyetler A0 kağıt ebatları kullanılabilir mi?

CEVAP-5/b : Bknz. C maddesi cevap-3

c.Sunumla birlikte maketli teslim yapılabilir mi?

CEVAP-5/c: Yarışmacılardan maket istenmemektedir. Ancak yarışmacı, projelerin anlatımı konusunda gerek duyduğu takdirde maket yapıp fotoğraflarını dosyaya ilave edebilir.

SORU-6: Şartname içerisinde pafta ebatları A3 olarak belirtilmiştir. Fakat istenen ölçeklerdeki (bknz. Madde 9.1) çizimlerin bu pafta ebatına sığması mümkün gözükmemektedir. Pafta ebat ve sayısında bir değişiklik yapılacak mıdır?

CEVAP-6 : Bknz. C maddesi cevap-3

SORU-7: a.A3 sunum paftaları foto blok vb. malzemeye ve ayriyetten A3 raporlu kitapçık aynı paketin içerisinde mi olmak zorunda sığmıyorsa üzerine rumuz yazmak kaydıyla farklı paketlere konulabilir mi?

CEVAP-7/a : Bknz. C maddesi cevap-3

 1.   A3 formatında istenen proje hikayesi ve a4 formatında istenen mimari tasarım raporu kağıt kullanımı da yatay mı olacak ve rapor sayfaların sağ üst köşesinde rumuz bulunacak mı?

CEVAP-7/b : Bknz. C maddesi cevap-3

 

 1. KATILIMCI ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ VE DİĞER SORULAR:

SORU-1: a.Madde 7 Yarışmaya Katılım Koşulları başlığı altında şartname ve ekleri için ödeme yapılması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca madde 7.1 bend 11 de ‘Aynı ekip 19 ilçe için ayrı ayrı yarışmaya katılabilir’ ibaresi yer almaktadır. Yarışmaya katılan ekibin bir kere şartname bedeli  ödemesi yapması yeterli midir yoksa projesi hazırlanan her ilçe için ayrı ayrı şartname bedeli ödemek mi gerekmektedir?

CEVAP-1/a : Şartname satın alan yarışmacılar, isterse tek ilçeye ya da belirlediği birkaç ilçeye veya tümüne katılımcı olabilir. Her ilçe için ayrı ayrı dosya bedeli yatırılmasına gerek yoktur.

                b.Madde 7.1 bend 1 de  ‘ Ekip olarak katılacak yarışmacıların ekip başlarının mimar olması’ ibaresi yer almaktadır. Bireysel katılım hakkında şartnamede bilgi yer almamasına karşın ilgili maddede ‘ekip olarak katılmama/ bireysel katılım imkanı’ anlamı çıkmaktadır. Bireysel katılımın mümkün olduğunu varsayarak, aynı maddede yer alan ‘ Yarışma ekibinde, en az bir mimar ve en az bir inşaat mühendisi bulunması gerekmektedir.’ ibaresinin zorunlu kılınması, bireysel katılımda böyle bir zorunluluğun mümkün olmaması nedeniyle çelişkili bir durum ortaya koymaktadır.

CEVAP-1/b : Şartnamede belirtildiği gibi (Bknz. Şartname madde:7/1), yarışmacılar ekip olarak katılım yapacaklar ise, ekip başının mimar ve 1 adet inşaat mühendisi olma zorunluluğu olup ekip başı mimar ve inşaat mühendisinin de oda kayıt belgesi olma zorunluluğu vardır. Eğer katılımcı münferiden katılacak ise mimar olması ve odaya kayıtlı olması yeterlidir.

                 c.Madde 7.1 bend 1 de  ‘Ekip olarak katılacak yarışmacıların ekip başlarının mimar olması, TMMOB Mimarlar Odasına üye olmak ve meslekten men cezası durumunda olmamak‘ ibaresi yer almaktadır. Şartnamede ekibin geri kalanının odaya kayıt olması ya da olmaması hakkında bir ibare yer almamaktadır. Buna karşın Ekip Listesi formunda, Ekip üyesinin yarışmadaki rolü, mesleği ve oda sicil

numarası istenmiştir. Bu durumda sadece ekip başının odaya kayıtlı olması yeterli midir? Ekipte yer alacak her mimar ve inşaat mühendisinin ilgili odalara kayıtlı olması zorunlu mudur?

 

CEVAP-1/c : Ekip olarak katılımlarda mimar ve inşaat mühendisinin oda kaydı mecburiyeti vardır.

                d.Ekiplerin gerekli gördüğü konularda danışmanlık almaları mümkün müdür? Şartnamede danışmanlık konusunda bir açıklama bulunmamaktadır.Not: Madde 13 de ‘ Yarışmacılar, sorularını 15/05/2021 tarihine kadar “Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması” na hitaben adresine elektronik posta ile gönderebilirler.’ ibaresi yer alırken hangi adrese mail atmamız gerektiği belirtilmemiştir. Bu sebeple sorular şartnamede yer alan yarışmanın mail adresine gönderilmiştir.

CEVAP-1/d : Bknz. B maddesi cevap-1

SORU-2: Yarışma ekibinde, en az bir mimar ve en az bir inşaat mühendisi bulunması gerekmektedir.ibaresi bulunmaktadır. Biz iki mimardan oluşan bir ekibiz. Grubumuza inşaat mühendisi bir üye daha eklememiz zorunlu mudur?

CEVAP-2: Bknz. D maddesi cevap-1/b

SORU-3: Yarışmayı incelediğimde büyük ekiplere gerek kalmadan iyi işlerin ortaya konulabileceğini düşündüm. Bu doğrultuda 2-3. sınıf ve üzeri mimarlık öğrencileri için de bir yarışma açılması veya öğrencilerin de direkt olarak proje göndermesi mümkün müdür?

CEVAP-3: İç mimar, öğrenci veya diğer meslek guruplarından katılımcı olmak isteyenler olduğu takdirde ekip başının mimar olması ve ekipte 1 adet inşaat mühendisi olması koşulu ile katılım yapabilirler.

SORU-4: a.Tek bir şartname bedeli ödeyerek birden fazla alan için öneri sunabilir miyiz?

CEVAP-4/a : Bknz. D maddesi cevap-1/a

b.Birden fazla yarışma alanına katılan ekipler her önerisi için aynı rumuzu kullanıp tüm projeleri tek bir paket olarak mı kargolayacak. Yoksa her öneri ayrı rumuz ve ayrı paket mi olacak?

CEVAP-4/b :Birden fazla ilçeye katılacak olan yarışmacılar veya ekipler, katıldıkları ilçenin veya birden fazla katıldıkları ilçelerin isimlerini, zarfın üzerine belirtip, her bir öneri için ayrı bir rumuz belirleyecek ve teslimlerini ayrı paketler halinde teslim edeceklerdir.

 

SORU-5: a.Mimarlar yarışmaya tek başına katılabilir mi? Ekipte ayrıca bir inşaat mühendisi bulunma şartı zorunlu mu?

CEVAP-5/a :Bknz. D maddesi cevap-1/b

b.Ekip başının odaya kayıtlı bir mimar olması durumunda ekipteki inşaat mühendisinin veya diğer mimarların oda kaydı olması gerekiyor mu? Yoksa yalnızca diploma şartı yeterli midir?

CEVAP-5/b :Bknz. D maddesi cevap-1/c

c.IBAN no kısmını yalnızca ekip lideri mi dolduruyor, ekipteki herkes doldurmak zorunda mı? Ödül kazanılması durumunda ödeme kimin hesabına yapılacak?

CEVAP-5/b :Ekip başının doldurması yeterlidir.

d.Rumuz nasıl belirlenecek?

CEVAP-5/d: Rumuz beş rakamdan oluşmalı ve kullanılan rakamlar tekrarlı ve sıralı olmamalıdır.(Bknz.Şartname madde:9/1)

e.Aşağıda geçen madde zaten katılım tutanağında sağlanıyor. Ayrıca imzalı bir belge vermek gerekli mi? Gerekli ise bu belge odadan mı alınmalı?• Üyesi oldukları meslek odası ve sicil numarasını içeren imzalı belge (Proje teslim tarihinden en fazla 1 ay öncesine ait)

CEVAP-5/e :Tüm katılımcılar, proje teslim tarihinden en fazla 1 ay öncesine ait üyesi oldukları meslek odası ve sicil numarasını içeren imzalı belgeyi kimlik zarflarının içerisinde teslim etmek zorundadır.(Bknz.Şartname madde:9.3.1)

SORU-6: Kayıtının onaylandığına  dair geri dönüş yapılacak mı?

CEVAP-6: Şartnamenin 7.1.YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR başlığındaki şartları sağlaması ve şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmaları yeterlidir.

SORU-7: Ekip başı odayı kayıtlı mimarın yanında yarışmaya katılan inşaat mühendisinin, oda kaydı bulunması gerekiyor mu?

CEVAP-7: Bknz. D maddesi cevap-1/c

 

SORU-8:Yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabileceği belirtilmiş. Ancak şartnamade geçen  7.1.YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR konulu başlığın 10. maddesinde “Yarışma ekibinde, en az bir mimar ve en az bir inşaat mühendisi bulunması gerekmektedir.” yazıyor. Bu madde ekip olarak katılanlar için mi geçerli yani bir mimar bireysel olarak katılabilir mi?

CEVAP-8: Bknz. D maddesi cevap-1/b

SORU-9: Bireysel kayıt yapılabilir mi? (tek bir mimar olarak) Kayıtın onayına dair onaylandığına dair dönüş yapılacak mı?

CEVAP-9: Bknz. D maddesi,cevap-1/b ve cevap-6