Yarışma ile ilgili sorularınız için yarisan@ordu.bel.tr e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 


ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YÖRESEL MİMARİYE UYGUN KONUT PROJESİ YARIŞMASI
DÜZELTME İLANI

09.04.2021 tarih ve 31449 Sayılı Resmi Gazetede, Ordu Büyükşehir Belediyesi Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması düzenleneceği ilan edilmiştir. Ancak yarışma ilanı ile ilgili aşağıda yer alan hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Proje Teslim  tarihi 1 Temmuz 2021 tarihinden 26 Temmuz 2021 saat 17.00’a uzatılmıştır.Seyahat kısıtlamalarının kalkması sebebiyle çalışmalarınız için ziyaretlerde bulunabilirsiniz.. Güncel şartnameyi www.yarisanordu.com adresinden indirebilirsiniz.

  • İlanın “Yarışmaya Katılım Koşulları” başlıklı 3’üncü maddesinin dördüncü paragrafının (j) bendinde yer alan “Yarışma ekibinde, en az bir mimar ve en az bir inşaat mühendisi bulunması gerekmektedir.” ibaresi “Yarışma ekibinde, en az bir mimar bulunması gerekmektedir.” şeklinde değiştirilmiştir.
  • Proje sunum çıktıları A1 boyutunda maksimum 6 pafta olarak belirlenmiştir. Eğer çizimler sığmadığı taktirde 1:50 tekniğinde çizimlerin bir kısmı zorunluluk halinde 1:100 basılabilir.
  • Madde de yer alan zorunlu animasyon filmi maddesi; “yarışmacılar isterlerse maksimum 3 dk’lık animasyon sunabileceklerdir.” Şeklinde değiştirilmiştir.
  • İlanın “Yarışma Takvimi” başlıklı 5’inci maddesinde;
Proje Teslim Tarihi ve Saati: 01/07/2021, saat 17:00’ye kadar.
Jüri Değerlendirme Süreci: 01/07/2021 – 09/07/2021
Sonuçların İlanı: 12/07/2021
Ödül Töreni:                                                        16/07/2021

Şeklinde düzenlenen yarışma takvimi;

Proje Teslim Tarihi ve Saati: 26/07/2021, saat 17:00’ye kadar (aynı zamanda Postaya verilme tarihi ve saati)
Jüri Değerlendirme Süreci: 05/08/2021 – 07/08/2021
Sonuçların İlanı: 09/08/2021
Kolokyum ve Ödül Töreni:                                                        16/08/2021

Şekilde değiştirilmiştir. Yarışmaya katılacak yarışmacıların düzeltilen maddeleri esas alması gerekmektedir.YARIŞMA HAKKINDA

Ordu genelinde yöresel yerleşim dokusu ve yaşam şartlarının, yöresel mimari cephe özelliklerinin, kullanılan yerel malzemelerin, tespit edilerek örnek mimari yapı projelerinin yapılması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda Ordu ili ve çevresinde yöresel mimari özelliklere uygun konut projesi yarışması düzenlenmek istenmiştir. Rehber niteliğinde olan bu çalışma ile Ordu’nun 19 ilçesinde yöresel mimariye uygun yeni yerleşim yerleri yapmak, bu yapıları yaygınlaştırmak, yöresel mimariye olan ilgiyi ve hassasiyeti artırmak amaçlanmıştır.


BAŞVURU BELGELERİ

Ekip Listesi
Ekip İletişim Formu
Katılım Tutanağı
Yarışma Şartnamesi


Yarışma ile ilgili sorularınız için yarisan@ordu.bel.tr e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi:  444 10 52


Ordu Büyükşehir Belediyesi | © 2021 Tüm hakları saklıdır.